Volgende voorstellingen

WTThumor

In dit pijnlijk-grappig en absurd verhaal over een driehoeksrelatie, discodansen, koeknuffelen en een harpoen, gaat auteur Mathias Sercu op zoek naar de tragiek van ons tenenkrullend zijn, naar de humor van ons al te ernstig bestaan.

NAAMLOZE GEBEURTENIS vertelt het prettig gestoorde verhaal van Beer, Prinses en Travolta, die zes jaar na een mislukte moordpoging weer op elkaar aangewezen zijn en het vooral niet over vroeger willen hebben.

Dat heeft nog nooit iemand vooruitgeholpen. We leven tenslotte nu en niet toen.

CAST

  • Gert Boey ................................... Beer
  • Joke Vereecken......................... Prinses
  • Pieter Van den Berghe........... Travolta
  • Jani Verheyden..........................Lange Çois
  • Ferre Bal .....................................Beer Junior

Regie: Jens Verstrepen
Regieassistente/productie: Evelyn Derycke

Aanvang: 20u15
Deuren: 19u30

Inkom: 12/11 euro (65+ en -26 jaar)

Locatie:
Gemeentelijke schouwburg
Pastorijstraat 8-10
2830 Willebroek

WTThumor Junior

Na het succesvolle debuut vorig jaar van Thumor Junior met 'De Jossen' staan onze enthousiaste jongeren voor een nieuwe en misschien nog grotere uitdaging: een komedie in 3 bedrijven!

Het stuk speelt zich af in een psychiatrische kliniek, in een zothuis dus.
Op een dag komt de directeur van de afdeling aanzetten met een totaal nieuwe therapie: patiënten en personeel gaan samen een toneelstuk op poten zetten. Wat daar juist therapeutisch aan is, legt hij zelf wel uit. In ieder geval heeft hij zijn oog laten vallen op een ware klassieker: niks minder dan 'Romeo en Julia' van William Shakespeare himself.
Dat niet alles verloopt zoals de directeur gehoopt had, ligt voor de hand. Gelukkig hoeven we geen getuige te zijn van de repetities, maar maken we meteen de voorstelling mee.
Maar die start onder een slecht gesternte ... Er stelt zich een groot probleem...

Dertien jongeren tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar repeteren momenteel de pannen van het dak, want een volwaardige komedie in 3 bedrijven is niet niks. 

Meer informatie volgt snel!

CAST

Brent Van Roy - Margot Clerebout - Ferre Bal - Thomas Blommaert - Rik Swinnen - Lotte Goemeyne - Joke Raes - Hanne Cornette - Louise Dehaes - Mia Meeus - Karlyn Haleyt - Marie Van de Vliet - Jitse Aerts

Regie: Erna De Kunst
Regie-assistentie: Kris Aerts / Productie: Eddy Geerts 

Zaterdag 6/5                                               Zondag 7/5

Aanvang: 14u30  Deuren: 13u45         Aanvang: 14u30 Deuren: 13u45
Aanvang: 20u15 Deuren: 19u30 

Locatie:
Polyvalente Zaal De Schalk  (Huis van de Vrije Tijd)
Stadionlaan 2
2830 Willebroek